FRØRUP & TAARUP KIRKER
froerup_8.jpg
taarup_4.jpg
alter.jpg
kirkegaard_hus.jpg
kirkegaard.jpg
froerup_10.jpg
skib.jpg
taarup_6.jpg
froerup_5.jpg
taarup_3.jpg
froerup_3.jpg
taarup_12.jpg
kirke.jpg
froerup_13.jpg
topimg.jpg
taarup_2.jpg
taarup_11.jpg
froerup_1.jpg
taarup_8.jpg
froerup_2.jpg
froerup_9.jpg
klokke.jpg
taarup_7.jpg
taarup_1.jpg
taarup_9.jpg
gravsteder.jpg
taarup_5.jpg
froerup_12.jpg
froerup_7.jpg
trae.jpg
froerup_6.jpg
taarupkirke2.jpg
doebefont.jpg
froerup_4.jpg
kirkerum.jpg
taarup_10.jpg
froerup_14.jpg
froerup_11.jpg
kirkerum2.jpg

Om os

 

Menighedsrådet består af 8 valgte medlemmer fra menigheden, samt sognepræsten. Det daglige arbejde i menighedsrådet drejer sig primært om at varetage kirkens drift, herunder personale og præstegård. Menighedsrådet er konstitueret med formand, næstformand og kontaktperson; der afholdes møder efter behov.

 

Opgaver

Rådet er arbejdsgiver for kirkens personale og medvirker ved valg af sognepræst. Det daglige arbejde i rådet er beskrevet i en vedtægt, ligesom regler for valg til rådet m.m. er fastlagt af kirkeministeriet. Rådets opgaver fastlægges i Lov om menighedsråd til administration af kirken og dens ejendomme samt kirkens og præsteembedets indtægter og formue. 

 

Mål

At give menigheden de bedste rammer for udfoldelse og for sognepræstens arbejde, eksempelvis med babysalmesang, minikonfirmandundervisning og familiegudstjenester.

 

Vision

At der også i fremtiden i sognene vil være en levende menighed, der i kirken vil kunne finde en mening med livet.

 

 

Frørup og Taarup kirker
Uptime-IT ApS