FRØRUP & TAARUP KIRKER
taarupkirke2.jpg
kirkerum.jpg
froerup_2.jpg
taarup_3.jpg
klokke.jpg
taarup_4.jpg
doebefont.jpg
froerup_6.jpg
taarup_6.jpg
trae.jpg
taarup_7.jpg
froerup_1.jpg
kirkegaard_hus.jpg
taarup_8.jpg
taarup_1.jpg
alter.jpg
froerup_3.jpg
taarup_11.jpg
taarup_9.jpg
froerup_11.jpg
froerup_13.jpg
froerup_4.jpg
froerup_12.jpg
topimg.jpg
froerup_14.jpg
kirkerum2.jpg
skib.jpg
taarup_5.jpg
froerup_5.jpg
froerup_8.jpg
taarup_10.jpg
gravsteder.jpg
froerup_7.jpg
taarup_2.jpg
kirkegaard.jpg
froerup_10.jpg
froerup_9.jpg
taarup_12.jpg
kirke.jpg

Vielse

 

Man kan blive viet i Frørup eller Taarup Kirke, hvis man bor i sognet eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i Folkekirken skal mindst én af jer dog være medlem.

 

Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten.

Før vielsen skal brudeparret henvende sig hos bopælskommunen for at udfylde en ægteskabserklæring og få udfærdiget en prøvelsesattest.

 

Prøvelsesattesten, der kun er gyldig i 4 måneder, skal afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på de 2 vidner, som skal være tilstede ved vielsen. Uden gyldig prøvelsesattest må præsten ikke foretage vielsen.

1-2 uger før vielsen vil præsten kontakte jer angående en vielsessamtale. Her gennemgås vielsesritualet og der træffes aftale om salmer, pynt etc.

 

Når man gifter sig, beholder man som udgangspunkt sit eget efternavn. Hvis I begge, eller én af jer, ønsker at tage ægtefællens navn i forbindelse med vielsen, skal I udfylde blanketten Navneændring på bryllups­dagen, der fås på www.personregistrering.dk. Blanketten skal udfyldes og afleveres i jeres bopælssogn senest 15 dage før vielsen. I forbindelse med vielse er navneændringen gebyrfri.

 

I er velkomne til at kontakte præsten for yderligere information.

Frørup og Taarup kirker
Uptime-IT ApS