FRØRUP & TAARUP KIRKER
taarup_3.jpg
klokke.jpg
froerup_8.jpg
froerup_1.jpg
taarup_9.jpg
kirkerum.jpg
taarup_2.jpg
kirkegaard.jpg
froerup_4.jpg
taarup_10.jpg
taarup_5.jpg
froerup_13.jpg
taarup_12.jpg
froerup_2.jpg
froerup_11.jpg
kirke.jpg
taarup_1.jpg
skib.jpg
taarupkirke2.jpg
trae.jpg
taarup_6.jpg
froerup_12.jpg
kirkegaard_hus.jpg
topimg.jpg
doebefont.jpg
taarup_7.jpg
froerup_3.jpg
taarup_11.jpg
froerup_7.jpg
gravsteder.jpg
froerup_14.jpg
kirkerum2.jpg
taarup_4.jpg
taarup_8.jpg
alter.jpg
froerup_9.jpg
froerup_10.jpg
froerup_5.jpg
froerup_6.jpg

Kirkens indre

 
 

Når man i dag benytter den nuværende indgang i kirkens vest-ende, træder man som sagt ind i det imponerende tårnrum, hvor en kraftig stemmes efterklang varer i adskillige sekunder, idet der stort set ikke er udsmykning eller møblement. Der er først og fremmest hvide vægge og højt til loftet.

 

Når man går videre gennem døren ind til skibet, kirkens hovedrum, som længst fremme afsluttes ved koret og det østvendte alter, mødes man af et lyst og noget mere imødekommende, men stadig højtideligt rum.

 

Ganske usædvanligt er det, at gulvet skråner svagt, men tydelig mærkbart op gennem midtergangen.

 

 

 

 

 

 

Altertavle

Altertavlen er barok og afbilleder de tolv apostle, seks på hver side af et stort midterfelt med Jesu korsfæstelse.

 

Der er et væld af træfigurer, som er kunstfærdigt udskårne. Men kirkens altertavle kan vendes, og det sker imellem fastelavn og påske, hvor man ser passionen, lidelseshistorien, i otte flotte malerier fra lidt før år 1500. Malerierne står i klare farver og gengiver trin for trin påskens begivenheder.

 
       

Frørup kirke prædikestol

 

Prædikestolen

Den er et renæssancearbejde fra 1580, udført i egetræ. Udskæringerne i stolens billedfelter gengiver treklangen tro, håb og kærlighed. Derunder ses de fire evangelister med deres symboler: Mathæus med englen, Markus med løven, Lukas med oksen, og Johannes med ørnen.

 

Den såkaldte himmel oven over prædikestolen, som skal reflektere talen, så den bedre høres i kirken, var en periode malet blå, indtil man ved restaureringen i 1975 fik afdækket de fineste liljeranker, som symboliserer opstandelsen og livets sejr over døden.

 

 

 

 

 

 

 
 

Kirkebænk

Herskabsstolene og alle de nedre bænkerækker er fra 1612, hvor ejeren af Holckenhavn, som dengang hed Ulfeldtsholm, Jacob Ulfeldt, lod dem indsætte efter en brand i Frørup kirke og landsby. Initialerne for Jacob Ulfeldt (16 IWF 12), som havde patronatsretten, og hans hustru Birgitte Brockenhuus (16 BB 12) er sat på stolenes gavlfelt sammen med familiens våben.

 

 

 

 

 
Frørup kirke kirkeskib   

Kirkeskibet

Efter to års arbejde blev kirkens skib hængt op den 1. søndag i advent 1997, og det er bygget af  Frank Madsen fra Korsør. Det er en model af et skib, som formentlig er bygget i 1780 i Skotland. I år 1800 blev det købt af Asiatisk Kompagni, der gav det navnet Christianshavn. Det nåede kun at sejle tre gange til Kina, inden det med hele den danske flåde blev taget af englænderne i 1807, hvor København blev bombet.

 
   

 

 
Frørup kirkes kirkeorgel   

Orgelet

Vender vi os mod udgangen af kirken, ser vi kirkens nye pulpitur, hvorpå orglet er placeret.

 

Pulpituret er tegnet af arkitekt Lehn Petersen fra Odense i forbindelse med restaureringen af kirken i 1975. Samme år blev også det ti stemmer store orgel fra Markussen og Søn sat op

 
       
Bog om Frørup Kirke

Min forgænger i embedet, N.C. Lilleør har skrevet en meget fin bog om Frørup Kirke, som stadig kan erhverves ved henvendelse til præsten i Frørup, og jeg har med hans tilladelse gengivet enkelte træk af denne bog i ovenstående. Bogen koster 80 kr.

 
       

 

Frørup og Taarup kirker
Uptime-IT ApS