FRØRUP & TAARUP KIRKER
gravsteder.jpg
taarup_11.jpg
alter.jpg
taarup_4.jpg
doebefont.jpg
taarup_9.jpg
taarup_10.jpg
taarup_6.jpg
froerup_5.jpg
froerup_13.jpg
froerup_2.jpg
taarup_12.jpg
taarup_7.jpg
klokke.jpg
taarupkirke2.jpg
froerup_11.jpg
kirkerum2.jpg
froerup_1.jpg
froerup_6.jpg
froerup_8.jpg
kirkegaard_hus.jpg
kirke.jpg
kirkegaard.jpg
froerup_12.jpg
skib.jpg
topimg.jpg
froerup_4.jpg
taarup_8.jpg
froerup_7.jpg
froerup_14.jpg
taarup_5.jpg
froerup_9.jpg
taarup_1.jpg
taarup_2.jpg
trae.jpg
kirkerum.jpg
froerup_3.jpg
froerup_10.jpg
taarup_3.jpg

Frørup Kirke

 

Frørup kirke

Frørup kirke er fra 1100 - tallet

 

Som det gælder hovedparten af Danmarks kirker, at de er blevet til i tidsrummet mellem ca. år 1000 og 1200, er også Frørup kirke en middelalderkirke, hvis tidligste fase går tilbage til omkring år 1140.

 

Denne udgave af kirken var dog af omfang kun omkring en tredjedel af, hvad vi ser i dag.

 

Et par hundrede år efter er der kommet en korbue på, men det store tårn og kirkens ydre som helhed er fra omkring 1500-tallets begyndelse.  

I 1883 blev tårnrummet isoleret fra kirkens skib og kom til at fungere som et flot våbenhus, der uden særlig udsmykning virker imponerende alene ved dets størrelse og kuppelformede hvælv. Det gamle våbenhus og indgangen i kirkens sydside blev ved samme lejlighed omdannet til graverkontor og materialerum.

 

Den gradvise udvidelse af den oprindeligt ret beskedne landsbykirke, som i dag har en statelig fremtoning i forhold til omgivelserne, skyldes i høj grad indtægterne fra helligkilden ”Regisse Kilde.” I forbindelse med denne var der fra middelalderen og frem til år 1900 et stort marked, som i dag er blevet erstattet af Ørbækmarkedet, der jo stadig år for år samler mere end 100.000 mennesker. 

     

Frørup kirke gravsten for smeden Mads Pebling

"Smedestenen" med ambolt, hestesko, hammer og tang.

 

Kirken fremstår klassisk dansk og hvidkalket, men går man en tur rundt om kirken falder særligt én sten i øjnene, nemlig gravstenen for smeden Mads Pebling, der fik en fin begravelse engang i 1200-tallet.

 

Stenen er lagt ind i sydmuren, som var en fornem placering, og den kan tydeligt identificeres som mindesmærke for jernsmeden, idet der både er afbilledet ambolt, hestesko, hammer og tang.

 

 Desuden en latinsk tekst skrevet med gotiske majuskler, her gengivet med vore dages bogstaver:

  

Hic jacet Matheus Pebling Faber

cuius anima requiscat in pace.

Og det betyder:

Her hviler Mads Pebling Smed.

Gid hans ånd må hvile i fred.

 

Kirken og kirkegården, som omkranser kirken, er placeret centralt og åbent i landsbyen og kan ses på lang afstand, som det jo er typisk for de danske kirker. Og ud over den nævnte ”Smedesten” er der flere markante gravmæler, som fanger øjet.

 

Frørup kirke. Mindesmærke for overlærer H. Lindhardt

Mindesmærket for overlærer H. Lindhardt

 

Blandt andet mindesmærket for en afholdt overlærer, H. Lindhardt, som døde tilbage i 1916; en stor sten, som er placeret nær den sydlige mur ved siden af den gamle indgang.

 

Her finder man også den med efeu omkransede sten over Rine Laub, hvis svigerfar var Hieronymus Laub, præst i Frørup fra 1801-48. Han var farfar til vores store salmedigter Thomas Laub, der blev født i Langå Præstegård. Hieronymus´ sten er noget forvitret, men står stadig i lapidariet på den nordlige side af kirken. På den side finder man også flere andre slægtninge af samme familie.

 

Frørup og Taarup kirker
Uptime-IT ApS