06 november 2022
| søndag Kl. 19.30
Frørup Kirke:
aktivitet

Gudstjeneste

Alle Helgens aften

Efter gudstjenesten holder sognepræst André Friis Møller foredrag om gudstjenester i konfirmandstuen i præstegården. Der serveres kaffe og kage.