26 september 2021
| søndag Kl. 11.15
Frørup Kirke:
gudstjeneste

Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste i Frørup Årets høstgudstjeneste for både Tårup og Frørup fejres søndag den 26. september med trompet-ledsagelse og fællesspisning bagefter. De kommende konfirmander og deres forældre (og søskende) inviteres med og jeg giver lige efter gudstjenesten en kort introduktion i kirken, mens alle øvrige kirkegængere går i forsamlingshuset. Så kommer konfirmander og forældre et kvarters tid senere. Trompetist Mads Lunde medvirker og der serveres sandwich, øl og vand. Tilmelding gerne per mail til enten menighedsrådsformand Erik Haulund (erik@erikhaulund.dk) telefon 21 27 83 53 eller undertegnede (afm@km.dk) telefon: 65 37 10 93 - senest 20. september af hensyn til maden. Venlig hilsen menighedsrådet og André Friis Møller