07 november 2021
| søndag Kl. 19.30
Frørup Kirke:
gudstjeneste

Gudstjeneste

Alle helgens aften Efter aftengudstjenesten er der igen i år kaffebord og foredrag i præstegårdens konfirmandstue.