Frørup Kirke

Gudstjenester

Frørup kirke og kirkegård
12
feb

KL.

10.00
12
feb

KL.

10.00
Gudstjeneste
Sexagesima
Frørup Kirke
Frørup kirke og kirkegård

Aktiviteter

Ingen kommende aktiviteter

Kirken

Som det gælder hovedparten af Danmarks kirker, at de er blevet til i tidsrummet mellem ca. år 1000 og 1200, er også Frørup kirke en middelalderkirke, hvis tidligste fase går tilbage til omkring år 1140.

Denne udgave af kirken var dog af omfang kun omkring en tredjedel af, hvad vi ser i dag.

Et par hundrede år efter er der kommet en korbue på, men det store tårn og kirkens ydre som helhed er fra omkring 1500-tallets begyndelse. 

I 1883 blev tårnrummet isoleret fra kirkens skib og kom til at fungere som et flot våbenhus, der uden særlig udsmykning virker imponerende alene ved dets størrelse og kuppelformede hvælv. Det gamle våbenhus og indgangen i kirkens sydside blev ved samme lejlighed omdannet til graverkontor og materialerum.

Den gradvise udvidelse af den oprindeligt ret beskedne landsbykirke, som i dag har en statelig fremtoning i forhold til omgivelserne, skyldes i høj grad indtægterne fra helligkilden ”Regisse Kilde.” I forbindelse med denne var der fra middelalderen og frem til år 1900 et stort marked, som i dag er blevet erstattet af Ørbækmarkedet, der jo stadig år for år samler mere end 100.000 mennesker.

Frørup kirke og kirkegård
Udsmykning på Frørup Kirke

Sydmursstenen

Kirken fremstår klassisk dansk og hvidkalket, men går man en tur rundt om kirken falder særligt én sten i øjnene, nemlig gravstenen for smeden Mads Pebling, der fik en fin begravelse engang i 1200-tallet.

Stenen er lagt ind i sydmuren, som var en fornem placering, og den kan tydeligt identificeres som mindesmærke for jernsmeden, idet der både er afbilledet ambolt, hestesko, hammer og tang.

Desuden en latinsk tekst skrevet med gotiske store bogstaver, her gengivet med vore dages bogstaver:

“Hic jacet Matheus Pebling Faber

cuius anima requiscat in pace.”

 

Og det betyder:

“Her hviler Mads Pebling Smed.

Gid hans ånd må hvile i fred.”

Frørup Kirkegård

Kirken og kirkegården, som omkranser kirken, er placeret centralt og åbent i landsbyen og kan ses på lang afstand, som det jo er typisk for de danske kirker. Og ud over den nævnte ”Smedesten” er der flere markante gravmæler, som fanger øjet.

Blandt andet mindesmærket for en afholdt overlærer, H. Lindhardt, som døde tilbage i 1916; en stor sten, som er placeret nær den sydlige mur ved siden af den gamle indgang. På nordsiden findes en flot obelisk for skolelærer Saul.

På kirkegården kan man også se den med efeu omkransede sten over Rine Laub, hvis svigerfar var Hieronymus Laub, præst i Frørup fra 1801-48. Han var farfar til vores store salmedigter Thomas Laub, der blev født i Langå Præstegård. Hieronymus´ sten er noget forvitret, men står stadig i lapidariet på den nordlige side af kirken.

Gravsten foran Frørup Kirke

Læs mere om Frørup kirkes inventar