Frørup kirkes inventar

Kirkens indre

Når man i dag benytter den nuværende indgang i kirkens vest-ende, træder man som sagt ind i det imponerende tårnrum, hvor en kraftig stemmes efterklang varer i adskillige sekunder, idet der stort set ikke er udsmykning eller møblement. Der er først og fremmest hvide vægge og højt til loftet. 

Når man går videre gennem døren ind til skibet, kirkens hovedrum, som længst fremme afsluttes ved koret og det østvendte alter, mødes man af et lyst og noget mere imødekommende, men stadig højtideligt rum. 

Ganske usædvanligt er det, at gulvet skråner svagt, men tydelig mærkbart op gennem midtergangen.

Frørup kirke set udefra
Alter og altertavle

Altertavle

Altertavlen er barok og afbilleder de tolv apostle, seks på hver side af et stort midterfelt med Jesu korsfæstelse.

Der er et væld af træfigurer, som er kunstfærdigt udskårne. Men kirkens altertavle kan vendes, og det sker imellem fastelavn og påske, hvor man ser passionen, lidelseshistorien, i otte flotte malerier fra lidt før år 1500. Malerierne står i klare farver og gengiver trin for trin påskens begivenheder.

Prædikestolen

Den er et renæssancearbejde fra 1580, udført i egetræ. Udskæringerne i stolens billedfelter gengiver treklangen tro, håb og kærlighed. Derunder ses de fire evangelister med deres symboler: Mathæus med englen, Markus med løven, Lukas med oksen, og Johannes med ørnen.

Den såkaldte himmel oven over prædikestolen, som skal reflektere talen, så den bedre høres i kirken, var en periode malet blå, indtil man ved restaureringen i 1975 fik afdækket de fineste liljeranker, som symboliserer opstandelsen og livets sejr over døden.

Prædikestol
Frørup Kirke våbenskjold

Kirkebænk

Herskabsstolene og alle de nedre bænkerækker er fra 1612, hvor ejeren af Holckenhavn, som dengang hed Ulfeldtsholm, Jacob Ulfeldt, lod dem indsætte efter en brand i Frørup kirke og landsby.

Initialerne for Jacob Ulfeldt (16 IWF 12), som havde patronatsretten, og hans hustru Birgitte Brockenhuus (16 BB 12) er sat på stolenes gavlfelt sammen med familiens våben.

Kirkeskibet

Efter to års arbejde blev kirkens skib hængt op den 1. søndag i advent 1997, og det er bygget af  Frank Madsen fra Korsør. Det er en model af et skib, som formentlig er bygget i 1780 i Skotland. 

I år 1800 blev det købt af Asiatisk Kompagni, der gav det navnet Christianshavn. Det nåede kun at sejle tre gange til Kina, inden det med hele den danske flåde blev taget af englænderne i 1807, hvor København blev bombet.

Modelskib i kirke
Kirkeorgel Frørup Kirke

Orgelet

Vender vi os mod udgangen af kirken, ser vi kirkens nye pulpitur, hvorpå orglet er placeret.

Pulpituret er tegnet af arkitekt Lehn Petersen fra Odense i forbindelse med restaureringen af kirken i 1975. Samme år blev også det ti stemmer store orgel fra Markussen og Søn sat op

Bog om Frørup Kirke

Min forgænger i embedet, N.C. Lilleør har skrevet en meget fin bog om Frørup Kirke, som stadig kan erhverves ved henvendelse til præsten i Frørup, og jeg har med hans tilladelse gengivet enkelte træk af denne bog i ovenstående. Bogen koster 80 kr.