Begravelse eller bisættelse

En kirkelig begravelse eller bisættelse er et afskedsritual og en højtidelighed, hvor de pårørende tager afsked med det familiemedlem eller den ven, som er død. Den grundlæggende forskel på de to ritualer er, at en begravelse afsluttes ved, at kisten bliver sænket i jorden, mens en bisættelse afsluttes ved, at kisten bliver kørt til krematoriet.

Medlem af folkekirken

Er du i tvivl, om afdøde var medlem af folkekirken, kan du henvende dig hos det sogn, vedkommende boede i.
Find sogn på www.sogn.dk

Bisættelse i Frørup Kirke

Kirkelig bisættelse eller begravelse

Hvis der skal være en kirkelig bisættelse eller begravelse, skal tidspunkt og sted aftales med kirkekontoret i afdødes bopælssogn. 

Begravelsessamtale

Efter aftalen er på plads med kirkekontoret, skal du kontakte præsten for at aftale tidspunkt for en begravelsessamtale. Ved denne taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

Buket til begravelse

Hvad skal du forholde dig til?

Her kan du læse om alt det, du skal forholde dig til, når et familiemedlem dør, og du skal planlægge bisættelsen eller begravelsen. Det skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet), men der er mulighed for dispensation. Da kirkegårdene administreres af Nyborg kirkegårde, skal du kontakte Nyborg Kirkegårde – nyborgkirke.dk for valg af gravsted.

www.folkekirken.dk/vejledning-til-paaroerende