Dåb og navgivelse

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.
Dette kan ske enten ved navngivning eller dåb.

 

Navngivning

Navngivning kan anmeldes på navngivningsblanket til kirkekontoret eller digitalt sammen med en fødselsanmeldelse på www.personregistrering.dk.

Herfra kan også blanketten udskrives. På Familiestyrelsens hjemmeside www.familiestyrelsen.dk findes en liste over godkendte fornavne i Danmark.

Navneændring
Døbefont i kirken

Dåb

Dåb aftales med sognepræsten. Kirkekontoret indhenter derefter oplysninger om barnets navn og cpr-nummer, samt navn og adresse på 2-5 faddere. Forud for dåben kontakter præsten jer for en samtale

Voksendåb

Ved dåb af voksne er det en forudsætning, at vedkommende ikke tidligere er døbt med den kristne dåb. En forudgående samtale eller evt. dåbsoplæring aftales med præsten.

Døbefont til dåb

At være fadder

Forældrene skal vælge mindst 2 og højst 5 faddere til deres dåbsbarn. For at kunne stå fadder skal man være døbt med den kristne dåb og være konfirmeret.

At stå fadder til et barn der bliver døbt, betyder to ting: For det første er fadderne dåbsvidner, dvs. vidner på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb. For det andet forpligter fadderne sig til at drage omsorg for, at barnet oplæres i den kristne tro, hvis forældrene dør, før barnet bliver voksent.

At opdrage i den kristne tro kan være mange ting. Det kan være at fortælle barnet om dets dåbsdag, at tage barnet med i kirke, at fortælle bibelhistorier for barnet eller andre historier, der afspejler kristendommen. Det kan også være at synge salmer og sange med barnet og at lære det at bede Fadervor.

Fadderne er derimod ikke forpligtede på at forsørge eller opfostre barnet, hvis det mister sine forældre. Der følger således ingen juridiske forpligtelser og heller ingen juridiske rettigheder med det at stå fadder.

Døbefont i Frørup kirke

At være gudmor eller gudfar

Ofte ønsker en af forældrene at bære barnet. I så fald får barnet ingen gudfar eller gudmor. Hvis det derimod er en af fadderne, som holder barnet ved dåben og svarer for det, kaldes den pågældende gudfar eller gudmor.

Navneændring

Navneændringer der foretages i forbindelse med en vielse, er gebyrfri indtil 3 måneder efter vielsen, såfremt ægtefællerne opnår en form for navnefællesskab. Navneændringer for børn under 18 år, der følger forældrenes navneændring, er ligeledes gebyrfri.

Du kan læse om navneændring på www.borger.dk/navneaendring  

Du er også velkommen til at henvende dig til sognepræsten, kordegnekontoret i Nyborg eller Borgerservice i kommunen.

Andre kirkelige handlinger