Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken.

Er man døbt med en kristen dåb i et andet kirkesamfund, kan man blive optaget i Folkekirken efter samtale med en præst, ligesom man kan blive genoptaget i Folkekirken efter samtale med en præst, hvis man har været meldt ud af Folkekirken.

Vinduer i Taarup kirke
Smuk himmel

Skriftlig udmeldelse

Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor man bor. Dette kan godt ske via en e-mail, hvor man dog ikke skal oplyse personnummer. Det må kun ske via ”sikker mail”. Oplys meget gerne et telefonnummer eller ring til præsten.

Personlig udmeldelse

Udmeldelse kan også ske ved, at man personligt møder op hos sognepræsten eller på kirkekontoret. Det er vigtigt at påføre sit navn, sin adresse, samt sit personnummer på en skriftlig henvendelse samt at vedlægge sin fødsels- og dåbsattest.

Tårup kirke hovedindgang

Når du er udmeldt

Når man er udmeldt, skal man ikke længere betale kirkeskat. Hvis man ikke er medlem af folkekirken, og der alligevel på papirer fra skattevæsenet står, at man skal betale kirkeskat, skal man henvende sig til skattemyndighederne for at få fejlen rettet.

Når man er meldt ud af folkekirken, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. For at blive viet i folkekirken, skal mindst den ene f.eks. være medlem. En skriftlig udmeldelse af Folkekirken opfattes også som en klar og utvetydig tilkendegivelse af, at man ikke ønsker, at ens bisættelse/begravelse skal foregå i en kirke, og at man ikke ønsker at en præst i Folkekirken skal medvirke, hvilket vil blive respekteret af sognepræsten.

Derfor er det vigtigt at underrette sine nærmeste pårørende om udmeldelsen, da det letter situationen for alle parter ved dødsfald.

Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder endvidere højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken.

Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside:

www.km.dk/folkekirken/ind-og-udmeldelse

Andre kirkelige handlinger