Vielse

Du kan blive viet i Frørup eller Taarup Kirke, hvis du bor i sognet eller hvis du har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i Folkekirken skal mindst én af jer dog være medlem.

Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten.

Det praktiske

På borger.dk I kan finde ægteskabserklæring og prøvelsesattest. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Prøvelsesattest

Prøvelsesattesten, der kun er gyldig i 4 måneder, skal afleveres til kirkekontoret/sognepræsten sammen med navn og adresse på de 2 vidner, som skal være til stede ved vielsen. Uden gyldig prøvelsesattest må præsten ikke foretage vielsen.

Vielsessamtale

I god tid før vielsen vil præsten kontakte jer angående en vielsessamtale. Her gennemgås vielsesritualet, og der træffes aftale om salmer, pynt etc.

Altertavle i kirken

Navneændring

Når man gifter sig, beholder man som udgangspunkt sit eget efternavn. Hvis I begge, eller én af jer, ønsker at tage ægtefællens navn i forbindelse med vielsen, kan I anvende dette link:
www.borger.dk/handlingsside

En navneændring i forbindelse med en vielse er gratis, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, og der opnås en form for navnefællesskab.

I er velkomne til at kontakte præsten for yderligere information.