Kirkegårdene

Kirkegårdene i Frørup og Tårup

Kirkegårdene i Frørup og Tårup omgiver kirkerne og har været anlagt siden kirkerne blev bygget. Igennem de sidste 30 år er de blevet passet og vedligeholdt af de trofaste gravere, Harry i Frørup og Ove i Tårup. Nu er vedligeholdelsen af kirkegårdene og administration af gravsteder overgået til Nyborg kirkegårde Nyborg Kirkegårde – nyborgkirke.dk

Blomsterdekorationer på kirkegård
Kirkegård med smuk natur

Renovering af kirkegårdene

Tiden er moden til forandring, og vi er inde i en periode med renovering af kirkegårdene. Stendiget omkring Frørup kirkegård er blevet renoveret og beplantet med lavendel, græsser og andre planter, som i fremtiden gerne skulle give et smukt indtryk og dejlig duft. På begge kirkegårde er der anlagt flere græsarealer i stedet for perlegrus, og de gamle hække er under udskiftning. Vi har kontakt til en kirkegårdsarkitekt, som vil rådgive os i det videre forløb.  

Læs kirkegårds vedtægterne her

Frørup Kirke

Tårup Kirke