Kirkegårdene

Kirkegårdene i Frørup og Tårup

Kirkegårdene i Frørup og Tårup omgiver kirkerne og har været anlagt siden kirkerne blev bygget. Igennem de sidste 30 år er de blevet passet og vedligeholdt af de trofaste gravere, Harry i Frørup og Ove i Tårup. Nu er der kommet friske kræfter til og ny inspiration med Linda som kirkeværge og Lotte som graver. 

Blomsterdekorationer på kirkegård
Kirkegård med smuk natur

Nyrenoverede kirkegårde

Tiden er moden til forandring, og vi er inde i en periode med renovering af kirkegårdene. Stendiget omkring Frørup kirkegård er blevet renoveret og beplantet med lavendel, græsser og andre planter, som i fremtiden gerne skulle give et smukt indtryk og dejlig duft. På begge kirkegårde er der anlagt flere græsarealer i stedet for perlegrus, og de gamle hække er under udskiftning. I Tårup er der anlagt to nye runde bede med stauder og plantet japanske kirsebærtræer. Vi har kontakt til en kirkegårdsarkitekt, som vil rådgive os i det videre forløb.  

Læs kirkegårds vedtægterne her

Frørup Kirke

Tårup Kirke