Menighedsråd

Præst Andre

André Friis Møller​

Sognepræst og kirkebogsfører

Kirkens ansatte - Anita

Anita Thuesen

Ansvarlig for Facebook

Kirkens ansatte - Anny

Anny Kathrine Madsen

Kasserer

Medarbejder Erik

Erik Rasmus Jensen

Formand

Kirkemedarbejder Lars

Lars Mikkelsen

Næstformand og Bygningskyndig

Kirkepersonale - Linda

Linda Søgaard Jensen

Kirkeværge

Lis fra Frørup og Tårup kirker

Lis Madsen

Kontaktperson (personaleansvarlig)

Marianne fra Frørup og Tårup kirker

Marianne Kvistgaard

Sekretær