Om os

Menighedsrådet består af 8 valgte medlemmer fra menigheden, samt sognepræsten. Det daglige arbejde i menighedsrådet drejer sig primært om at varetage kirkens drift, herunder personale, kirkerne, kirkegårdene, præstegård, præsteskoven og udlejningsboligen på Frørupvej. Menighedsrådet er konstitueret med formand, næstformand, kontaktperson, kirkeværge, sekretær, bygningssagkyndig, kasser og medarbejderrepræsentant. Der afholdes møder efter behov oftest i forbindelse med budgetgennemgang

Opgaver

Et menighedsråd er en offentlig myndighed, der har ansvaret for at drive en lokal folkekirke.

Menighedsrådet skal skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse- altså gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale kirke.

Kirkens Hus - Frørup Kirke
Statuer Frørup kirke

Menighedsrådets ansvarsområder

  • Kirkens administrative og kirkelige anliggender.
  • Økonomi, bygninger og arbejdsgiverforhold.
  • At drive den lokale kirke


Menighedsrådet arbejder desuden med at arrangere aktiviteter for menigheden.