Tårup Kirke

Gudstjenester

Facaden på Tårup Kirke
05
feb

KL.

10.00
05
feb

KL.

10.00
Gudstjeneste
Septuagesima
Tårup Kirke
Facaden på Tårup Kirke

Aktiviteter

Ingen kommende aktiviteter

Kirkens historie

Tårup by og det omgivende land var i mange århundreder en del af Frørup sogn med middelalderkirken i Frørup som sognets eneste kirke. Omkring 1877 havde der længe været et stort ønske blandt Tårups befolkning om at få egen kirke og være fri for transporten til Frørup Kirke. 

Facaden på Tårup Kirke
Find vej til Tårup Kirke

Kirken ligger på en grund skænket af baron Holck, og den kostede 20.000 kr. at opføre. De 10.000 kr. blev bevilget af finansloven, baron Holck og grev Molkte-Hvitfeldt gav hver 2.000 kr. og resten kom ind ved indsamling fra byens borgere og bønder. Tårup Kirke er tegnet af arkitekt J. Eckersberg og er opført af røde mursten som en lille bygning, der består af kor og skib med spirprydet tårn mod vest. Tårnet er tækket med kobber, resten med skifer.

I Hans Rasmussens bog ”Frørup Sogns Historie” fra 1945 er der på fire sider beskrevet, hvordan kirken blev bygget. St. Bededag i 1883 blev grundstenen lagt og 4. november stod kirken klar til brug.

Læs mere om Tårup kirkes historie

Våbenhus

Våbenhuset er lille og beskedent, hvidkalket og uden nogen udsmykning.
Inventaret er pragmatisk nok kun et par bænke, et spejl og en stumtjener.

Skibet

Skibet er et temmelig stort og lyst rum i smukt afstemte farver, overdækket af et såkaldt tøndehvælv, som medvirker til en god akustik. Selve rummets arkitektur er enkel, så det rektangulære skib føres over i korpartiet ved hjælp af to trin og en indsnævring af korhvælvingens loftshøjde. Der er hele 200 siddepladser, hvilket er stort for en kirke i en landsby af Tårups størrelse.

Farvenuancer

Oprindelig var kirken domineret af brune meget mørke farver. I 1969 blev der foretaget en grundig restaurering, hvor maleren Lisbeth Andersen fik til opgave at komme med forslag til en samlet farvekomposition for kirkerummet. Det blev gennemført og farvesætningen i kirkerummet fremstår nu i grå, røde, orange og grønne farver i en harmonisk helhed. Det hedder sig, at Lisbeth Andersen bl.a. lod sig inspirere af de sten og farvenuancer, som hun fandt ved at gå ture langs kysten ved Tårup.

Tårup kirke set indefra
Tårup kirke orgel

Koret

Koret er hævet i forhold til skibet og loftet sænket, så at stemningen så at sige fortættes oppe omkring alteret, hvorpå Guds Ord i form af bibelens gamle og nye testamente er placeret. Den store læderindbundne billedbibel er en gave fra Kirstine ”Gert” Jensen. 

Der er ingen overdådig udsmykning, som man så ofte ser i vores gamle kirker, men desto mere naturligt fanges blikket af det centrale: altertavlen og dens budskab om den opstandne Frelser. Den er malet af F. C. Lund i tiden omkring kirkens indvielse og motivet er Jesu Kristi åbenbaring for Maria Magdalene påskemorgen.

 Desforuden kaster tre projektører lys over korset øverst på altertavlen, således at Golgatas tre kors står som skygger på væggen, opstandelsens mørke baggrund.

Læs mere om Tårup kirkes inventar