Tårup kirkes inventar

Orgelet

Det var først i 1909, man fik et orgel I Taarup kirke. Det var et såkaldt pneumatisk orgel, skænket af Klavs og Anders Teglgaard, og med det var menigheden sikret salmeledsagelse helt ind til det veludtjent i 2001 blev erstattet af et nyt Marcussen & Søn.

Det nye orgel har med sine to manualer og pedal hele ti stemmer, hvilket betyder, at der kan spilles med mange forskelligartede klangbilleder og en varieret dynamik.

Det kan ikke nedefra ses, at der er kommet nyt orgel, for man lagde vægt på at bevare den helhed, som orgelhuset udgør sammen med det øvrige af kirkerummet, men alt bag facaden er aldeles nyt og velfungerende.

Tårup kirke orgel
Modelskib

Skib

I de danske kirker har man en rig tradition for symbolsk i det område af kirken, som kaldes skibet, hvor menigheden er bænket, at have ophængt et skib i loftet som udsmykning. 

Taarup kirke havde ikke sådan et, men da Olga Nielsen fra Hjørnegården havde skænket en pengegave blev det besluttet ved 100-års jubilæet i 1983, at der skulle ophænges et skib. Det blev en model af et skib, der netop sejlede på Storebælt I det år, kirken blev bygget. 

Da besætningen på skibet engang på Middelhavet havde reddet otte forliste søfolk, blev det i taknemmelighed malet af en sydfransk munk, og maleriet kan den dag I dag ses i en kirke tæt ved Antibes i sydfrankrig.

Andet inventar

Selv om det i 20-binds værket ”De danske Kirker” fra 1967 prosaisk oplyses, at ”Inventaret er fra opførelsestiden”, så gælder det altså i dag hverken orgel, skib, lysekroner, bibel eller klokker.

Døbefont, altertavle og prædikestol er ganske vist er fra kirkens første tid, men i hvert fald prædikestolen fremstår helt anderledes efter restaureringen i 1967.

Kirkesølvet er ud over de oprindelige dele, kalk og disk, ved en gave fra provst Gohr blevet beriget med en stor sølvkande og en oblatæske. De smukke lysekroner er blevet ophængt i den første halvdel af 19-hundredtallet.

Døbefont i kirken
Frørup kirkeklokke

Klokkerne hører alle i sognet, men ikke mange ser de tankevækkende små indskrifter. Begge bærer inscription om at være støbte i Holland i 1972 af Petit og Fritsen og den lille dertil teksten:

Taarup menighed til tjeneste

– Gud til ære

På den store klokke gengives englens udsagn fra juleevangeliet, som det står hos evangelisten Lukas:

”Se, jeg forkynder jer en stor glæde”